Публічна інформація

 

Інформація Посилання
Основні документи
 Положення про колегіальні органи
Річні звіти
Вакансії
 Організація освітнього процесу
Положення структурних підрозділів університету
Результати щорічного оцінювання
Розмір плати за навчання та надання додаткових освітніх послуг
 Штатний розпис
 Фінансові звіти
Кошторис та зміни до нього
Реквізити
 Правила прийому
 Інформація щодо проведення тендерних процедур
Енергозбереження

Доступ до публічної інформації

Тернопільський державний медичний університет надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Поштова адреса ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського для подання інформаційного запиту:
м.Тернопопіль, майдан Волі 1, 46001, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);
Тел.: +380 352 524492
Fax: +380 352 524183, 250929
електронна пошта: university@tdmu.edu.ua

Інформація щодо виконання ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського Закону України «Про доступ до публічної інформації»